Rdz 50,10

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Śmierć i pogrzeb Jakuba
50 10 A gdy przybyli do Goren-Haatad*, które leży po drugiej stronie Jordanu, odprawili tam wielki i wspaniały obrzęd żałobny: [Józef] przez siedem dni obchodził żałobną uroczystość po swym ojcu.


Przypisy

50,10 - "Klepisko Ciernia".

Zobacz rozdział