Rdz 6,8

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
DZIEJE NOEGO - POTOP
Boże postanowienie zagłady
6 8 [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością.


Zobacz rozdział