Rdz 6:3

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA
Zepsucie moralne ludzkości
6 3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat*».


Przypisy

6,3 - Wraz z postępującym zepsuciem moralnym zmniejsza się witalność ludzi.

Zobacz rozdział