Rt 1,17

Noemi i Rut
1 17 Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto dorzuci*, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie!»


Przypisy

1,17 - Formuła złorzeczenia. W miejsce "to" i "tamto" wypowiadający złorzeczenie wyliczał nieszczęścia, np. choroba, utrata majątku, śmierć; por. 1 Sm 3,17; 1 Sm 14,44; 1 Sm 20,13; 1 Sm 25,22; 2 Sm 3,9.35; 2 Sm 19,14; 1 Krl 2,23; 1 Krl 19,2; 1 Krl 20,10; 2 Krl 6,31.

Zobacz rozdział