Rt 3,9

Rut w nocy u Booza
3 9 Zapytał: «Kto ty jesteś?» Odpowiedziała: «Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij brzeg swego płaszcza nade mną, albowiem jesteś powinowatym*».


Przypisy

3,9 - Dosł.: goelem; zob. Rt 2,20. Podobnie jest w Rt 3,12n; Rt 4,1-4.6.8.14.

Zobacz rozdział