Rt 1,2

Noemi i Rut
1 2 Nazywał się ten człowiek Elimelek*, jego żona - Noemi*, jego dwaj synowie - Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali.


Przypisy

1,2 - "Elimelek" znaczy: "Bóg mój jest królem"; "Noemi": "Moja słodycz". Imiona zmarłych mężów, być może, pozostają w związku z pojęciami "choroba" i "zagłada".

Zobacz rozdział