Rt 2,20

Rut na polu Booza
2 20 Powiedziała Noemi do swej synowej: «Niech będzie on błogosławiony przez Pana, który nie przestaje czynić dobrze żywym i umarłym!» I dodała Noemi: «Człowiek ten jest naszym krewnym, jest jednym z mających względem nas prawo wykupu*».


Przypisy

2,20 - Hebr. goel w sensie właściwym oznacza wykupującego, czyli tego, który na mocy Prawa (Kpł 25,48) ma obowiązek wykupić brata (kuzyna), który stał się niewolnikiem, lub wykupić jego pole. Ponieważ tym wykupującym był najbliższy krewny, więc pojęcie goel rozszerzyło się też na najbliższego krewnego. Booz jako goel będzie miał dwa obowiązki: wykupić pole Elimeleka i poślubić Rut, aby dać potomstwo Elimelekowi.

Zobacz rozdział