Rt 4,19-22

Genealogia Dawida*
4 19 Chesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba. 20 Amminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Szalmona. 21 Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem Obeda. 22 Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida.


Przypisy

4,18 - Genealogia nie pochodzi od autora księgi, gdyż wbrew swej treści nie zawiera imienia Elimeleka.

Zobacz rozdział