Rz 1,23

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
KONIECZNOŚĆ USPRAWIEDLIWIENIA DLA POGAN I ŻYDÓW
Usprawiedliwienia potrzebują poganie
1 23 I zamienili chwałę* niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.


Przypisy

1,23 - Ps 106[105],20: "chwałą" jest tu jedynie godny uwielbienia majestat Boga.

Zobacz rozdział