Rz 10,13

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
IZRAEL PONOSI WINĘ ZA SWOJE ODRZUCENIE
Sprawiedliwość z Prawa a sprawiedliwość z wiary
10 13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony*.


Przypisy

10,13 - Jl 3,5.

Zobacz rozdział