Rz 11,32

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
IZRAEL PONOSI WINĘ ZA SWOJE ODRZUCENIE
Całkowite nawrócenie Izraela
11 32 Albowiem Bóg poddał* wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.


Przypisy

11,32 - Dosł.: "zamknął"; por. Ga 3,22.

Zobacz rozdział