Rz 13,13

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ POSTĘPOWANIA
Chrześcijanin dzieckiem światłości
13 13 Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości*.


Przypisy

13,13 - Tzw. katalog występów - zob. Rz 1,29nn z przypisem.

Zobacz rozdział