Rz 14,14

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE
Unikanie zgorszenia
14 14 Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste.


Zobacz rozdział