Rz 15,11

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE
Chrystus wzorem postępowania wobec braci
15 11 I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go uwielbiają wszystkie narody!*


Przypisy

15,11 - Ps 117[116],1.

Powiązane utwory

Laudate omnes gentes Taize - Rz 15,11

Zobacz rozdział