Rz 15,12

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE
Chrystus wzorem postępowania wobec braci
15 12 Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję*.


Przypisy

15,12 - Iz 11,1.10; Iz 42,4.

Zobacz rozdział