Rz 15,22n

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Plany misyjne Apostoła
15 22 I stąd to wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do was. 23 Teraz jednak, nie znajdując już w tych stronach pola pracy, od kilku lat pragnę gorąco wybrać się do was,


Zobacz rozdział