Rz 15,24

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Plany misyjne Apostoła
15 24 gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży was odwiedzę i że wy mnie tam dalej wyprawicie, gdy się już trochę wami nacieszę.


Zobacz rozdział