Rz 16,13

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Pozdrowienia Apostoła dla chrześcijan w Rzymie*
16 13 Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa* i jego matkę, która jest i moją matką.


Przypisy

16,3 - Niekiedy kwestionuje się przynależność tego rozdziału do Rz. Przypuszcza się, że był on skierowany do Efezjan, ale ta hipoteza nie jest wolna od wielu trudności.
16,13 - Rufus, prawdopodobnie identyczny ze wspomnianym w Mk 15,21.

Zobacz rozdział