Rz 16,1n

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Polecenie diakonisty Feby
16 1 Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę* Kościoła w Kenchrach. 2 Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.


Przypisy

16,1 - Albo pełniła ona funkcje związane ze znanym później określeniem "diakonisa", albo też była po prostu na posłudze tamtejszego Kościoła. Por. Wstęp.

Zobacz rozdział