Rz 16,22

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Pozdrowienia od współpracowników Apostoła
16 22 Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list.


Zobacz rozdział