Rz 16,25-27

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Doksologia*
16 25 Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, 26 teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, 27 Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.


Przypisy

16,25 - Doksologia ta znajduje się w rkp w różnych miejscach, a niekiedy jej brak w ogóle, co się tłumaczy jej użyciem liturgicznym oraz, gdy chodzi o brak, wpływami marcjonickimi.

Powiązane utwory

Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa Gizela Skop; J. Ścibor - Rz 16,27; Ef 1,3-10

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział