Rz 8,20

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
OBDARZENIE ŻYCIEM NADPRZYRODZONYM
Przeznaczenie do chwały
8 20 Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei,


Zobacz rozdział