Rz 9,12n

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
IZRAEL A USPRAWIEDLIWIENIE Z WIARY
O łasce rozstrzyga wybór Boży: Jakub i Ezaw
9 12 zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego - powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu*, 13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści*.


Przypisy

9,12 - Rdz 25,23.
9,13 - Ml 1,2n (zob. przypis).

Zobacz rozdział