Rz 9,13

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
IZRAEL A USPRAWIEDLIWIENIE Z WIARY
O łasce rozstrzyga wybór Boży: Jakub i Ezaw
9 13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści*.


Przypisy

9,13 - Ml 1,2n (zob. przypis).

Zobacz rozdział