Rz 9,31

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
IZRAEL PONOSI WINĘ ZA SWOJE ODRZUCENIE
Błędne ujęcie sprawiedliwości
9 31 a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł.


Zobacz rozdział