Rz 12,15

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ POSTĘPOWANIA
Miłość nieprzyjaciół
12 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą.


Zobacz rozdział