Rz 12,21

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ POSTĘPOWANIA
Miłość nieprzyjaciół
12 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!


Zobacz rozdział