Rz 13,10a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ POSTĘPOWANIA
Chrześcijanin dzieckiem światłości
13 10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.


Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział