Rz 14,2

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE
Wzajemna wyrozumiałość dla odmiennych poglądów
14 2 Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny.


Zobacz rozdział