Rz 14,7-12

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE
Wzajemna wyrozumiałość dla odmiennych poglądów
14 7 Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: 8 jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. 9 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi*. 10 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. 11 Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano. a każdy język wielbić będzie Boga*. 12 Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.


Przypisy

14,9 - Znamienne ujęcie nauki o odkupieniu: jego skutkiem jest powszechne władztwo Chrystusa, Zwycięzcy śmierci (por. 2 Kor 5,15; Flp 2,8-11; Kol 1,18).
14,11 - Iz 45,23; Iz 49,18; Flp 2,10n.

Zobacz rozdział