Rz 14,8

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE
Wzajemna wyrozumiałość dla odmiennych poglądów
14 8 jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.


Zobacz rozdział