Rz 15,30

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Plany misyjne Apostoła
15 30 Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga,


Zobacz rozdział