Rz 15,7

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE
Chrystus wzorem postępowania wobec braci
15 7 Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga.


Zobacz rozdział