Rz 16,23

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Pozdrowienia od współpracowników Apostoła
16 23 Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła*.


Przypisy

16,23 - Por. 1Kor 1,14.

Zobacz rozdział