Rz 3,15

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
KONIECZNOŚĆ USPRAWIEDLIWIENIA DLA POGAN I ŻYDÓW
Wszyscy - Żydzi i poganie - popadli w grzechy
3 15 ich nogi szybkie do rozlewu krwi,


Zobacz rozdział