Rz 3,23

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
WIARA JEST ŹRÓDŁEM USPRAWIEDLIWIENIA
Usprawiedliwienie dla każdego dzięki Chrystusowi
3 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,


Zobacz rozdział