Rz 6,14

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
UWOLNIENIE OD GRZECHU
Chrzest to śmierć grzechowi
6 14 Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.


Zobacz rozdział