Rz 8,6

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
OBDARZENIE ŻYCIEM NADPRZYRODZONYM
Życie według Ducha
8 6 Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju.


Zobacz rozdział