Rz 9,18-20

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
IZRAEL A USPRAWIEDLIWIENIE Z WIARY
O łasce rozstrzyga wybór Boży: Jakub i Ezaw
9 18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym*. 19 Powiesz mi na to: Dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któż bowiem woli Jego może się sprzeciwić? 20 Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: «Dlaczego mnie takim uczyniłeś?»*


Przypisy

9,18 - To znaczy dopuszcza zatwardziałość, jako postawę dobrowolnie obraną.
9,20 - Iz 29,16; Iz 45,9.

Zobacz rozdział