Rz 9,28

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
IZRAEL A USPRAWIEDLIWIENIE Z WIARY
O łasce rozstrzyga wybór Boży: Jakub i Ezaw
9 28 Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki.


Zobacz rozdział