Tamar

Wyników: 28 wg trafności frazy
Przeskocz do księgi: Rdz Sdz Rt 2 Sm 1 Krl 1 Krn 2 Krn Ez Mt

Rdz 38,6

Juda wziął dla swego pierworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar .

1 Krl 9,18

a także Baalat* i Tamar * w okolicy pustyni;

2 Sm 13,10

Amnon rzekł do Tamar : «Przynieś posiłek do sypialni, abym przyjął go z twojej ręki». Tamar wzięła placki, które przygotowała, i zaniosła bratu swojemu, Amnonowi, do sypialni.

Rdz 38,13

A gdy powiedziano Tamar : «Teść twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce»,

1 Krn 2,4

Także synowa jego, Tamar , urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.

1 Krn 3,9

Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych. A siostrą ich była Tamar *.

Rdz 38,11

Wtedy Juda rzekł do swej synowej Tamar : «Zamieszkaj jako wdowa w domu twego ojca aż do czasu, gdy dorośnie mój syn Szela». Myślał jednak: «Niech nie umrze on również jak jego bracia». Tamar odeszła i zamieszkała w domu swego ojca.

2 Sm 13,22

Absalom natomiast nie mówił do Amnona nic dobrego ani złego, bo go znienawidził za to, że zgwałcił jego siostrę, Tamar .

2 Sm 14,27

Absalomowi urodziło się trzech synów i jedna córka. Nazywała się Tamar . Była to kobieta o pięknym wyglądzie.

Mt 1,3

Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar . Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;

Rdz 14,7

Potem, zawróciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, a także Amorytów mieszkających w Chasason- Tamar .

Rdz 38,24

Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: «Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych». Juda rzekł: «Wyprowadźcie ją i spalcie!»

Sdz 20,33

I wtedy, podczas gdy [trzon] wojska izraelskiego uszykował się w Baal- Tamar , zaczajone wojska izraelskie wyszły z ukrycia, mianowicie z równiny Gibea*.

Rt 4,12

Niech stanie się dom twój przez potomstwo, które da ci Pan z tej młodej kobiety, jak dom Peresa, którego Tamar zrodziła Judzie*».

2 Sm 13,1

Oto co się potem wydarzyło: Absalom*, syn Dawida, miał piękną siostrę, której było na imię Tamar *. W niej zakochał się Amnon, [również] syn Dawida.

2 Sm 13,2

Dręczył się tym Amnon, tak że zachorował z powodu swej siostry Tamar . Ponieważ była dziewicą, Amnon nie widział możliwości uczynienia jej czegokolwiek*.

2 Sm 13,7

Dawid posłał więc zawiadomienie do pałacu do Tamar : «Pójdź, proszę, do domu twojego brata, Amnona, i przygotuj mu coś do zjedzenia!»

2 Sm 13,8

Tamar poszła do domu swego brata, Amnona, a on leżał. Wzięła ciasto, zagniotła, zrobiła placki na jego oczach i upiekła je.

2 Sm 13,19

Wtedy Tamar posypała sobie głowę prochem, rozdarła szatę z rękawami, którą miała na sobie, położyła rękę na głowę i odeszła głośno się żaląc.

2 Krn 20,2

Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: «Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu*, wielkie wojsko i jest już teraz w Chaseson- Tamar , to jest w Engaddi».

Ez 47,19

To jest granica południowa w stronę Negebu: biegnie ona od Tamar aż do Meriba koło Kadesz, wzdłuż rzeki do Wielkiego Morza. To jest część południowa w stronę Negebu.

Ez 48,28

A obok obszaru Gada po stronie południowej ku południowi będzie biegła granica od Tamar nad wodami Meriba koło Kadesz i potokiem do Wielkiego Morza.

2 Sm 13,4

Ten go zapytał: «Co się z tobą dzieje, synu królewski, że tak mizerniejesz z dnia na dzień? Nie chcesz mi tego wyjaśnić?» Amnon odpowiedział mu: «Kocham Tamar , siostrę mojego brata Absaloma».

2 Sm 13,6

Amnon położył się więc i udawał chorego. Kiedy przyszedł król, aby go odwiedzić, odezwał się Amnon do króla: «Niech przyjdzie, proszę, moja siostra Tamar i przyrządzi mi dwa placki w mojej obecności, abym mógł przyjąć posiłek z jej ręki».

2 Sm 13,20

Absalom, jej brat, odezwał się do niej: «Prawda, że Amnon*, twój brat, był z tobą? Teraz jednak, moja siostro, uspokój się! To twój brat. Nie bierz do serca tego wypadku!» Tamar pozostała zbolała w domu swojego brata Absaloma.

2 Sm 13,32

Lecz Jonadab, syn Szimei, brata Dawidowego, powiedział: «Niech Pan mój nie mówi, że wszyscy młodzi synowie królewscy zostali zabici. Raczej zginął sam Amnon, do niego bowiem Absalom czuł nienawiść* od czasu zgwałcenia przez niego jego siostry Tamar .

Ez 47,18

To jest granica wschodnia: biegnie ona pomiędzy Chauranem a Damaszkiem, pomiędzy Gileadem a krajem Izraela, Jordan ma stanowić granicę aż do Morza Wschodniego koło Tamar ; to jest granica wschodnia.

2 Sm 13,5

Jonadab mu odpowiedział: «Połóż się do łóżka i udaj chorego. Gdy przyjdzie twój ojciec, by cię odwiedzić, powiesz mu: Pozwól, by przyszła moja siostra Tamar i podała mi jeść, niechby przygotowała na moich oczach coś do zjedzenia tak, bym to widział. Wtedy przyjąłbym posiłek z jej ręki».

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie