Tt 1,2

Adres
1 2 w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg,


Zobacz rozdział