Tt 1,15

Przeciw siejącym niepokój
1 15 Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane.


Zobacz rozdział