Tt 2,12

Wskazania dla różnych stanów
2 12 i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,


Powiązane utwory

Oczekujemy Zbawiciela świata Flp 3,20-21; Tt 2,12-13

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział