Tt 3,2

Wskazania ogólne
3 2 nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność.


Zobacz rozdział