Wj 12,51

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Noc paschalna i wyjście z Egiptu
12 51 Tego samego dnia wywiódł Pan synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępów.


Zobacz rozdział