Wj 12,6

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Noc paschalna i wyjście z Egiptu
12 6 Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu*.


Przypisy

12,6 - Dosł.: "między dwoma wieczorami" (por. Wj 16,12; Wj 30,8).

Zobacz rozdział