Wj 13,2

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Noc paschalna i wyjście z Egiptu
13 2 «Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę»*.


Przypisy

13,2 - Zob. Lb 3,11-13.40-45; Lb 18,15-18.

Zobacz rozdział