Wj 13,4

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Noc paschalna i wyjście z Egiptu
13 4 Dziś wychodzicie w miesiącu Abib.


Zobacz rozdział