Wj 2,21

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Mojżesz w ziemi Madian
2 21 Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę*, córkę swą, za żonę.


Przypisy

2,21 - Sipporah - oznacza samicę wróbla.

Zobacz rozdział